"Усан замын тээврийн хэрэгсэлд тавигдах техникийн шаардлага" төсөлд санал авч байна

"Усан замын тээврийн хэрэгсэлд тавигдах техникийн шаардлага" төсөлд оруулах саналаа Далайн захиргаанд 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны дотор ирүүлнэ үү.

Утасны дугаар: 7013 4802
Цахим шуудан: info@monmarad.gov.mn


ХАВСРАЛТ ФАЙЛ
545_tekhnik.pdf11.81MB