Хөлөг онгоц бүртгэл

         Далбааны эзэн улсын эрхийн хүрээнд Монгол Улс хөлөг онгоцны нээлттэй бүртгэлийн үйл ажиллагааг 2003 онд Бүгд Найрамдах Сингапур Улсад эхлүүлсэн.

         Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний дагуу  далайн тээврийн салбар дахь аливаа улсын эрх үүргийг эргийн улсын /Coastal state /, боомтын улсын /Port state/, далбааны эзэн улсын /Flag state/ эрх үүрэгт ангилдаг. Далайд гарцгүй Монгол Улс хөлөг онгоц бүртгэх үйл ажиллагаан хүрээнд далбааны эзэн улсын эрх үүргийг хэрэгжүүлэн ажилдаг. 

         Манай улс  хэдийгээр далайд гарцгүй ч, Монголын хѳлѳг онгоцны бүртгэл нь зарим далайд гарцтай орнуудтай харьцуулахад бүртгэсэн онгоцны нийт даац болон тоогоор илүү байгаа нь ѳнгѳрсѳн хугацаанд тухайн салбартаа тодорхой хэмжээний орон зайг эзэлж чадсаны илрэл юм.

         Монгол Улс нь Энгийн /түр ба байнгын/, богино хугацааны, моргэйж, хөлөг онгоц дангаар түрээслэх гэсэн төрлүүдээр хөлөг онгоц бүртгэдэг.  Одоогийн байдлаар Монгол Улс нь нийт 5 улсад итгэмжлэгдсэн агент томилон ажиллуулж байна. Мөн Lloyd's Register, Korean Register, Russian Maritime Register of Shipping зэрэг хамтран ажилладаг хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагуудаар дамжуулан Монгол Улсад бүртгэлтэй хөлөг онгоцны үзлэг, шалгалтыг өргөн сүлжээгээр зохион байгуулдаг.

         Хөлөг онгоц бүртгэлийн үйлчилгээний итгэмжлэгдсэн чанарын менежментийн системийг нэвтрүүлж чадсан бөгөөд ISO 9001:2000, ISO 9001:2015 стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулж өрсөлдөхүйц үнэ, татварыг санал болгодог.

         Хөлөг онгоцны хяналтыг сайжруулах ажлын хүрээнд хөлөг онгоцыг алсын зайнаас хянах системийг бүртгэлийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн. Монгол Улсын далбаан дор их далайд аялж буй хөлөг онгоцны аюулгүй үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хөлөг онгоцны бүртгэлийн үйл ажиллагааг сайжруулж, саатуулагдаж буй хөлөг онгоцны тоог бууруулах зорилгоор Олон улсын гэрээ, конвенц, холбогдох стандарт, шаардлагын дагуу Далбааны эзэн улс /Монгол Улс/-ын хянан шалгагчийг томилон ажиллуулж байна.

         Сингапур дахь “Монголын Хөлөг Онгоцны Бүртгэл” хамтарсан компанийн вэб хуудсанд нэвтрэх бол энд дарна уу.